Search for:
  • Home/
  • Tag: fifa55 เว็บตรง

ธปท.เรียกแบงก์กางต้นทุนละเอียดยิบ เก็บค่ารูดบัตร 1%

จากกรณีสถาบันการเงินจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการแปลงสกุลเงินต่างประเทศเป็นสกุลเงินบาท (DCC Fee) ในอั… [...]